Pasikeitus bendrosioms programoms, 2009–2010 m. m. parengtas naujas chemijos vadovėlis NEMETALŲ CHEMIJA X klasei. Jį sudaro dvi knygos. Pirmoji knyga skiriama nemetalų vandenilio, deguonies, sieros, azoto, halogenų ir jų svarbiausių junginių savybėms nagrinėti, aptariamas šių elementų ir jų junginių pritaikymas. Nagrinėjant medžiagas, remiamasi mokinių patirtimi, jie mokomi savarankiškai mąstyti, kartoti ir įtvirtinti jau įgytas žinias.Antrojoje knygoje daugiausia dėmesio skiriama anglies junginiams – organiniams junginiams. Plačiai nagrinėjami angliavandeniliai, jų gamtiniai šaltiniai, kuras ir jo savybės. Perteikiamos svarbiausių funkcinių grupių ir organinių junginių klasių sąvokos. Bendrais bruožais nagrinėjami gamtiniai organiniai junginiai: angliavandeniai, baltymai, riebalai. Pateikiama žinių apie polimerinius ir buitinės chemijos junginius. Vadovėlyje gausu medžiagos apie cheminių junginių poveikį aplinkai, žmonėms, aptariami būdai, kuriais galima sumažinti cheminę taršą. Kursas ir užduotys dėstomi keliais lygiais. Smulkesniu šriftu pateikiama įdomioji medžiaga, sunkesnės užduotys. Yra daug pavyzdžių apie žymius mokslininkus, Lietuvos chemikus, aptariamos chemijos sąsajos su istoriniais įvykiais. Vadovėlio medžiaga pateikiama per bandymus, daug jų skiriama savarankiškam mokinių darbui. Chemijos vadovėlis gausiai iliustruotas, skyreliai baigiami užduotimis.   Vadovėlio NEMETALŲ CHEMIJA komplektą X klasei sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis sąsiuvinis), uždavinynas. 
Prekinis ženklas: Šviesa