Knygoje aprašomos lietuvių tremtinių Vakarų Europoje (1944-1955) gyvenimas ir veikla, kova už Lietuvos išlaisvinimą ir lietuvybės išlaikymą.
Prekinis ženklas: Margi raštai