2009 m. išleista pirmoji knyga apie Nidos tapybos plenerus pavadinimu „Nida. Brücke. Ekspresionistinės tapybos plenerų antologija“ (604 p.). Gausiai iliustruotame leidinyje, remiantis naujais šaltiniais, paties autoriaus sukaupta gausia ikonografine medžiaga pateikiamos  istorinės apybraižos apie Mažąją Lietuvą bei XX a. pr. istoriją: moderniosios dailės „Brücke“ grupės istoriją, eksperesionizmą, jo įtaką lietuvių ir pasaulio meno raidai. Atskleidžiama menininkų kolonijų geografija ir ypač Nidos menininkų kolonija, kurioje lankėsi šimtai Europos menininkų.Nuo 1995 m. Nidos menininkų kolonijos dvasia atkuriama, vėl tęsiami tarptautiniai Nidos tapybos plenerai „Nidos ekspresija“, kaupiama meno kūrinių kolekcija. Pirmoji knyga iliustruota Nidos plenero kūrinių reprodukcijomis bei plenero dokumentinėmis nuotraukomis, darytomis ilgus metus, lankantis Nidoje. Daug fotografijų panaudota iš S. Kruopio ir kitų plenero dalyvių archyvo. Atskleidžiame Nidos plenerų metraštis ir kronika, kurioje pateikiama 92 tapybos parodų geografija, Lietuvoje ir užsienyje.
Prekinis ženklas: Sapnų sala Nidos menininkų asociacija „Tiltas“