Knyga „Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai III–IV klasei“ parengta pagal lietuvių kalbos ugdymo pradinėje mokykloje Bendrąją programą (2008). Išryškinamos svarbiausios žodžių rašybos, sakinių skyrybos, kalbos ugdymo temos, jų pradžioje pateikiami III–IV klasės kalbos ugdymo turinio pagrindiniai teiginiai, paaiškinamos svarbiausios kalbos sąvokos. Įtvirtinant rašybos, skyrybos, teksto kūrimo įgūdžius, nurodoma, kokie turėtų būti mokinių pasiekimai: ką turi žinoti, suprasti, mokėti, kokias vertybines nuostatas ugdytis rašydami diktantus, atpasakojimus, rašinius. Visi rašytinės kalbos darbai siejami į prasmingą visumą. Žodžių rašyba ir ypač sakinių skyryba neatskiriama nuo teksto supratimo. Stengiamasi sudominti teksto turiniu, knyga, kurios ištrauka dedama, atkreipti dėmesį į kūrinio kalbinę raišką, skatinti vaikų kūrybiškumą. Kalbinio raštingumo užduotys diferencijuojamos atsižvelgiant į ugdytinių galimybes, interesus. Siekiama, kad diktantai, atpasakojimai, rašiniai ugdytų mokėjimo mokytis, komunikavimo, kūrybingumo kompetencijas.   Iliustracijos Sigitos Nanartavičienės.   
Prekinis ženklas: Šviesa