Alvydas Valenta – yra išleidęs keturias poezijos ir dvi prozos knygas. Dalyvauja “Poetinio Druskininkų rudens”, “Poezijos pavasario” programose.  Naujajame rinkinyje “Nuožmiai artėjantis” skleidžiasi egzistencinė ir kultūrinė autoriaus patirtis, modernūs ir tradiciniai poetinio kalbėjimo būdai, archajinė ir postmoderni pasaulėjauta: nuo lietuvių liaudies sakmių, pasakų (senųjų kultūrinę atmintį saugančių tekstų) iki šiuolaikinių reklaminių klišių.Rinkinys daugiabalsis ir daugiasluoksnis tiek savo temomis, tiek poetinėmis išraiškos priemonėmis ir kalbėjimo formomis bei intonacijomis. Vyrauja meditacinis naratyvinis kalbėjimas, bet randame ir fragmento poetikos, užkalbėjimams būdingų intonacijų, ir tradicinį ketureilį, ir šiandienos realijas nusakančių įvaizdžių.Autorius savitai jungia įvairias kultūrines, istorines patirtis, istoriiografijos šaltinius ir poetines išraiškos priemones, pavyzdžiui, lietuvių liaudies sakmės apie mergelę cholerą ar perkūno kovą su velniu papasakojamos trioleto poetine forma.Rinkinyje gausiai remiamasi kultūrine įvairių tradicijų atmintimi, tačiau ši atmintis ar dažnos kultūrinės aliuzijos netampa savitikslėmis. Jos greičiau žymi paties autoriaus egzistencinių ieškojimų  ir atradimų/praradimų kelią.Autorius šiuo rinkiniu atsigręžia į senuosius  religinius tekstus, pvz. Tibeto mirusiųjų knygą, į lietuvių poezijos lauką įtraukia meksikiečių antropologo K. Kastanedos išgarsintą Amerikos indėnų pasaulio suvokimo ir aiškinimo tradiciją. Tai naujos, lietuvių poezijoje dar neapmąstytos arba mažai apmąstytos temos. Šių ir kitų temų priartinimu prie lietuvių skaitytojo, jų traktuote A. Valentos naujasis rinkinys išsiskiria iš bendro Lietuvoje leidžiamos poezijos konteksto, nusipelno būti skaitomas.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis