Šiame ”Mokinio skaitinių” leidinyje spausdinamos vokiečių viduramžių herojinio epo ”Nebylungų giesmė” ištraukos.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė