Rimos Bacevičiūtės „Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas“ – šeštoji Lietuvių kalbos instituto leidžiamos serijos „Opera linguistica Lithuanica“ knyga.Tai išsamus sinchroninis vakarų aukštaičių kauniškių šiaurinės dalies (Šakių rajono) aprašas, parengtas 2001 m. gintos daktaro disertacijos pagrindu. Jame pateikti šnektos prozodinių elementų (kirčio, priegaidės) ir vokalizmo tyrimų rezultatai: nustatytas fonemų inventorius, aptarti jų santykiai ir variantai. Tyrimai atlikti ne tik naudojant tradicinius stebėjimo ir empirinio klausymosi metodus, bet ir naujausias kompiuterinės garsų analizės bei statistinio duomenų vertinimo programas. Pabaigoje įdėta transkribuotų tekstų iš įvairių šnektos vietų.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas