Disertacijos pagrindu parengtoje monografijoje įvairiais aspektais aptariami 1991-2001 metais bendrojoje lietuvių kalbos vartosenoje funkcionavę ar (ir) tokiai vartosenai teikti naujųjų skolinių atitikmenys. Pristatoma išsami leksikos gryninimo istorija, sudaranti sąlygas geriau suvokti dabartinę skolinių keitimo lietuviškais atitikmenimis situaciją, įvertinti atitikmenų paieškos šaltinius. Nagrinėjama naujųjų skolinių atitikmenų struktūra, atliekama lyginamoji naujųjų skolinių ir jų atitikmenų struktūros analizė. Tiriama rašytinė ir sakytinė naujųjų skolinių atitikmenų vartosena, aprašomi jos polinkiai, aptariama naujųjų skolinių ir jų atitikmenų konkurencija, svarstomi leksikos variantų atranką lemiantys veiksniai. Taip pat tiriamos kalbos vartotojų nuostatos naujųjų skolinių norminimo ir konkrečių jų atitikmenų atžvilgiu.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas