Antroji kultūrologinių studijų serijos „Įžvalgos” knyga „Orfėjas mokėjo lietuviškai” pirmiausia skirta literatūros sociologijos tyrinėjimams. Naujomis prasmėmis atsiveria ne tik šiuo požiūriu mažai tyrinėta lietuvių literatūros klasika ir jos kūrėjai („Vincas Kudirka – amžių kryžkelėje”, „Žemaitės vertikalė”, „Poetas ir jo aura. Kas gi sukūrė Radauską?”, bet ir dabartinė literatūra (Just. Marcinkevičius, T. Venclova, A. Nyka – Niliūnas, R. Gavelis, V. P. Bložė, J. Juškaitis, H. Čigriejus, J. Strielkūnas, S. Geda, K. Platelis, R. Rastauskas). Leidinys gali būti parankus ir kaip aukštųjų mokyklų humanitarinių programų mokymo priemonė. 
Prekinis ženklas: Homo liber