III klasės matematikos vadovėlio ,,Riešutas“ komplektas parengtas pagal Bendrąsias programas. Jo tikslas – padėti mokiniams įgyti tokią matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri leistų jiems spręsti savo kasdienio gyvenimo problemas, sėkmingai mokytis, skatintų domėtis matematika. Užsibrėžto tikslo įgyvendinimas tęsiamas pagal šias matematikos sritis: skaičių ir skaičiavimų, reiškinių, geometrijos, matų ir matavimų, statistikos. Toliau ugdomas matematinis komunikavimas ir mąstymas, problemų sprendimas, mokėjimas mokytis ir vertybinės nuostatos. Mokomoji vadovėlio atlankos medžiaga suskirstyta į keturias dalis: teorinę, kurios turinys aptariamas su visa klase, ir tris praktinės veiklos dalis. Teorinėje dalyje pristatoma integruojama tema (problema, situacija). Pirmąją praktinės veiklos dalį sudaro probleminiai klausimai, kurie padės mokiniams iškelti mokymosi uždavinius. Ši dalis teoriją sieja su praktika. Antroji siūlo mokiniams ieškoti atsakymų į matematinius klausimus, padedančius suvokti matematinę taisyklę. Trečioji skiriama aktyviai mokinių veiklai. Užduotys suteikia mokytojui galimybę individualizuoti ir diferencijuoti veiklą. Ketvirtoje dalyje Riešutukas kviečia vaikus į „Riešutuko klubą“. Trečios klasės vadovėlyje mokymas jau daugiau remiasi schemomis ir diagramomis. Žodinę informaciją papildo iliustracijos, daugiau praktinės veiklos. Kiekvienas temų ciklas baigiamas ,,Riešutėlių derliumi“ (apibendrinimo, kartojimo ir įsivertinimo užduotys). Kiekvienos vadovėlio knygos pabaigoje yra po atlanką visoms penkioms matematikos sritims pakartoti.
Prekinis ženklas: Šviesa