Šiame ”Mokinio skaitinių” leidinyje spausdinamas pluoštas lietuvių Atgimimo poeto Prano Vaičaičio poezijos kūrinių.P. Vaičaičio kūryba, atspirties taškų ieškojusi tautosakos poetikoje, Maironio, A. Baranausko, K. Donelaičio, didžiųjų rusų ir lenkų poetų eilėse, savo ruožtu turėjo įtakos po jo į lietuvių literatūros barus stojusiems lyrikams, kai kurie jo eilėraščiai virto liaudies dainomis, tad išties išsipildė poeto svajonė, išsakyta eilėraštyje ”Gyvenimo mano saulutė jau leidžia…”.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė