knygos

Kalinė (serija „Mažos didelės knygos“)

Albertina atvyksta į Paryžių ir apsigyvena Marselio namuose, čia su ja elgiamasi tarsi su kaline. Merginos laisvė ribojama, jai neleidžiama susitikti su kitais žmonėmis. Nors ji ir pagrindinė knygos veikėja, jos beveik nematyti. Pasakotojo butas – tarsi uždara teatro erdvė. Romane aprašytos penkios viena po kitos slenkančios dienos, tarsi penki klasikinės tragedijos veiksmai, kuriuos išgyvena […]

D. Kleino Naujos Giesmių knygos. Tekstai ir jų šaltiniai

Tai – pirmasis giesmyno ”Naujos giesmju knygos” faksimilinis leidimas, parengtas Parmos universiteto ordinarinio profesoriaus ir Lietuvos Respublikos habilituoto daktaro Guido Michelini. Leidinyje pateikiami išsamūs komentarai lietuvių ir vokiečių kalbomis, platus įvadas, giesmių sąrašai ir bibliografija.Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autoriaus Danieliaus Kleino giesmynas ”Naujos giesmju knygos” yra viena iš svarbiausių iki XIX a. vidurio pasirodžiusių lietuviškų […]

Knygos ir bibliofilijos kultūra

Šios knygos turinys ir pobūdis yra kitoks nei pirmtako. Knygoje sudėti dešimties autorių iš šešių Baltijos ir kaimyninių šalių pokalbiuose su žurnalistu išsirutulioję svarstymai šiuolaikinės knygos ir bibliofilijos kultūros tema. Tiesioginis jų pretekstas buvo minėtais metais Vilniaus universitete įvykusi tarptautinė knygotyros konferencija, skirta bibliofilijos istorijai, teorijai, metodikai ir organizacijai.Patyrusių autorių svarstymai ir mintys sudomins knygos […]

Bibliotheca Georgii Comitis De Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. Domas Kaunas išleido monografiją „BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE PLATER. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“. Grafas Jurgis Plateris (1810–1836) – vokiečių kilmės sulenkėjusios Žemaitijos dvarininkijos atstovas. Jo gyvenimo ištakos – Švėkšna. Įgijęs filologo išsilavinimą senajame Vilniaus universitete, grafas tapo vienu svarbiausių XIX a. pirmosios pusės Lietuvos […]

Baltų praeitis istorijos šaltiniuose: trys knygos

Šį knygų rinkinį sudaro trys knygos: „Baltų praeitis istorijos šaltiniuose“ pirmas bei antras tomai ir šių veikalų žodžių rodyklė. Monografijoje, remiantis baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų apeliatyvine leksika ir vardynu, nagrinėjamos istoriniuose šaltiniuose (Herodoto „Istorijoje“, Ptolemjo „Geografijoje“, islandų sagose ir kt.) minimų tautų lokalizacijos ir etninės identifikacijos problemos. Pateikiama šios temos literatūros ir ankstesnių hipotezių […]

Pasakojimas apie du miestus (serija „Mažos didelės knygos“)

Didžioji Prancūzijos revoliucija. Paryžiaus gatvėse įtūžusi minia. Visur aplinkui pavojai. Pusiau anglė pusiau prancūzė Liusė Manet su savo šeima ramiai gyvena Londone. Kadaise išgelbėjusi savo tėvą, ji jaučiasi saugi. Bet ilga kruvina minios ranka pasiekia ir ją bei jos artimuosius. Pavojus kaskart didėja. Nepamirštamoje dramatiškoje Charleso Dickenso knygoje pasakojama apie meilę, ištikimybę, draugystę ir gyvybei […]

Laima Skerstonaitė: knygos, akvarelės, grafika

Laimos Skerstonaitės (1926-2004) albumas atskleidžia spalvingą dailininkės kūrybos kelią. Žinomos grafikės darbus prasmingai papildo dailininkų apmąstymai apie jos kūrybą ir savitą akvarelės pėdsaką to meto Lietuvos mene. Gyvenimo kelyje sutinki daug žmonių, tik laikas vienus greitai ištrina iš atminties, o kitus ilgai jauti šalia, tarytum bendrauji su jais mintimis. Laimą sutikau savo jaunystės metais, tada, […]

Ko mano knygose nėra

Viktor Emil Frankl (Viktoras Franklis, 1905–1997) – Vienos universiteto neurologijos ir psichiatrijos profesorius, profesoriavęs ir Amerikoje, be to, psichoterapeutas, pasaulinio garso mąstytojas, humanistas. Logoterapija – jo sukurtas psichoterapijos metodas, vadinamas „trečiaja Vienos psichoterapijos kryptimi“ (po S. Freudo psichoanalizės ir A. Adlerio individualiosios psichologijos).  Antrojo pasaulinio karo metais V. E. Franklis buvo įkalintas nacių koncentracijos stovykloje. Autorius […]

Baskervilių šuo (serija „Mažos didelės knygos“)

Paslaptingomis aplinkybėmis miršta seras Čarlzas Baskervilis. Atvykusiam į dvarą jo sūnėnui Henriui Baskerviliui taip pat gresia pavojus, nes, pasak legendos, egzistuoja mistinė būtybė – Baskervilių šuo, persekiojantis giminę. Šerlokas Holmsas netiki prakeiksmu ir su daktaru Vatsonu stengiasi išsiaiškinti tikrąjį žudiką. Arthuras Conanas Doyle’is (1859-1930) – puikus detektyvo meistras, kriminalinės literatūros žanro pradininkas, apsakymų apie Šerloką […]