Ši knyga, pagrįsta gausiais liudijimais, kalba apie Deivo gailestingumą, padedantį blogio prislėgtiems žmonėms išsilaisvinti iš nuodėmės priespaudos, analizuoja kai kurių skaudžių vidinių nesėkmių ir fizinių negalavimų priežastis, kurių profesionali medicina vis dar nepajėgia įveikti. Kun. Jan Reczek pateikia savo paties patirtimi pagrįstas sielovadines išvadas ir doktriną apie hierarchinės tarnystės ir charizmos santykį Bažnyčioje. Imponuoja tvirtas, teologiškai teisingai pagrįstas autoriaus tikėjimas, kuriam nereikia jokių painių argumentų, įkandamų tik specialistams. Iš esmės visas šis liudijimas ir jį lydinti malda skirta tiems, kurie, susidūrę su charizminiu atsinaujinimu, perprato bent jau pagrindinius dalykus apie tai, kas yra užtarimo malda. Tikimės, kad ši knyga daugeliui padės įveikti savo negalavimus.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai