Intensyvėjant Lietuvos visuomenės integracijai į Europos bendriją, vis aktualesnis tampa tautinio identiteto išsaugojimas. Modernėjant visuomenei, kuriantis naujoms technologijoms, į mokytojo kasdienybę ateina nauji veiklos būdai ir metodai. Vienas jų – projekto metodas. Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogės su ugdytiniais jau antri metai dalyvauja respublikiniuose pilietinio ir tautinio ugdymo projektuose. Šių projektų vadovės Onutės Pučinskienės, muzikos mokytojos ekspertės, vadovaujama kūrybinė grupė dvejus metus iš eilės laimėjo savivaldybės lygmens projektus. Projektais „Pamario piemenukai“ ir „Ulba paukščiai pamary“ puoselėjama pamario krašto etninė kultūra ir tradicijos. Projektuose dalyvavo ugdytiniai iš 24 Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų (iš viso per 1000 vaikų). Šiame leidinyje pateikiame penkiolika vykusių projekto renginių scenarijų, parengtų meninio ugdymo mokytojų. Be to, siūlome ir penkis projekto „Mes – lietuvaičiai“ scenarijus, kuriuose puoselėjama tam tikro etninio Lietuvos regiono kultūra, tradicijos (Dzūkijos, Suvalkijos, Aukštaitijos, Žemaitijos ir pamario krašto). Manome, kad scenarijais galės pasinaudoti ir ikimokyklinio, ir pradinio ugdymo mokytojai.
Prekinis ženklas: Lucilijus