Filosofijos pradmenų žinynas „Pamatinės filosofijos žinios“ yra naujo tipo šiuolaikiška moksleivijai ir studentijai skirta mokymo ir mokymosi knyga, sudaryta grakščia klausimų–atsakymų forma. Klausimai ir atsakymai atspindi esmingiausias filosofijos srovės, krypties, mokyklos bei atskiro filosofo problemas.Atsakymai trumpi, kai kada pateikiamos minimalios istorinės nuorodos. Vienur kitur atskleidžiama sąvokų kilmė. Jei į klausimą galima atsakyti keleriopai, pasirenkamas tipiškiausias atsakymas. Klausimai ir atsakymai sugrupuoti į filosofijai būdingus skyrius: filosofijos esmė, pažinimo teorija, logika, kalbos filosofija, mokslo teorija, metafizika, etika, politinė teisė, socialinė teisė, istorijos ir technikos filosofija, estetika ir meno filosofija.Kadangi klausimai ir atsakymai sunumeruoti iš eilės (jų yra tūkstantis!), norimą išsiaiškinti sąvoką lengva surasti pagal knygos pabaigoje spausdinamą asmenų ir dalykų sąvadą, kur nurodyti numeriai tų klausimų ir atsakymų, kuriuose toji sąvoka apibrėžiama ir vartojama.Leidinys skiriamas visiems, kurie domisi filosofija, ypač jis parankus moksleiviams ir studentijai.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis