Trečiame romano tome – tolesni Lechickių giminės palikuonių gyvenimo ir likimo vingiai, neatsiejamai persipynę su tragiška šalies istorija. Jie dalyvauja Antrojo pasaulinio karo metu vykusiame Varšuvos sukilime, po jo pralaimėjimo Evelina išgyvena tremties į Sibirą pragarą, Jasius – nelaisvės, saugumiečių persekiojimo košmarą. Vis dėlto visi šeimos nariai bet kokia kaina siekia išsaugoti gimtuosius namus. Romano herojus įsuka meilės, aistrų, už širdies griebiančių džiaugsmų ir išgyvenimų verpetai. Trilogija „Panelės ir našlės“ – tai epinis pasakojimas, apimantis beveik šimtą metų nuo 1863–1864 m. sukilimo iki šių dienų. Kelių vienos šeimos moterų kartų likimai glaudžiai persipina su Lenkijos istorija. Romano veiksmas vyksta Sibire, Paryžiuje, Varšuvoje, paskui sovietų lageriuose ir galiausiai šeimos dvare Lechice. Motinos, žmonos ir dukterys išgyvena sunkius laikus kaip ir visa šalis. Jos susiduria su artimųjų mirtimi ir skaudžiais likimo smūgiais, išgyvena Paryžiaus Komunos, Hitlerio okupacijos, stalinistinio laikotarpio ir karo metus.
Prekinis ženklas: Mintis