Leidinyje pateikti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykusios mokslinės konferencijos „Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose“ pranešimų tekstai. Tai:„Valstybės tikslai ir uždaviniai siekiant išsaugoti ir integruoti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą Lietuvai reikšmingą užsienyje esantį kultūrinį palikimą.“ Aut.: Mindaugas Žolynas.„Tautinio tapatumo išraiškos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių išeivių dokumentiniame pavelde.“ Aut.: Jolita Steponaitienė;„Panevėžio regiono išeivijos archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštine.“ Aut.: Nijolė Šulgienė;„Išeivijos archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštine (Algirdas Titus Antanaitis, Leonardas Dambriūnas, Algis Mickūnas).“ Aut.: Loreta Vinclovienė;„Buvusių mokinių ir mokytojų, 1944 m. pasitraukusių į vakarus, archyvinė medžiaga Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejuje.“ Aut.: Vytautas Baliūnas;„Barnardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos.“ Aut.: Reda Rėklytė;„Kitoks Bernardas Brazdžionis“ Aut.: Jūratė Ivanauskaitė;  „Lietuvių išeivijos archyvinis paveldas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštine.“ Aut.: Audronė Palionienė.Apie Pasvalio ir Rokiškio krašto išeivių kūrybinį palikima pranešimus skaitė Vitalija Kazilionytė ir Rita Viskaitienė.Leidinio pabaigoje pateiktas parodos „Nidos knygų klubo leidiniai“ knygų sąrašas.
Prekinis ženklas: Versus aureus