Šis sąsiuvinis skiriamas I klasės mokiniui, kuris šiek tiek moka skaityti, kuriam nepakanka užduočių vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje. Papildomų užduočių sąsiuvinis susietas su „Skaičių šalies“ vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu.Atliekant pateiktas užduotis, mokiniui tenka daug piešti, spalvinti, nagrinėti piešinius, skaityti eilėraščius, nesudėtingus tekstus, žymėti atsakymus. Taip paįvairinamas matematikos mokymas, papildomas vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis. Užduotys nesudėtingos, bet mokančios tam tikrų matematinių gudrybių. Jeigu mokslo metų pradžioje mokytojas, klasės draugas arba tėvai padės perskaityti tekstą, jas nesunkiai įveiks ir mokyklai silpniau pasirengęs mokinys. Ši mokymo priemonė pravers ir mokytojams, norintiems praturtinti matematikos pamokas.   Dailininkas Norbertas Zovė.   
Prekinis ženklas: Šviesa