Kiekvienas pedagogas, dirbdamas su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų, ieško naujų darbo būdų bei metodų, kad mokymasis nebūtų vien tik nuobodus uždavinių sprendimas, bet ir sudomintų mokinius, keltų motyvaciją.Tatjana Borisevičienė, dirbdama su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, išbandė naują mokinių veiklos būdą ir pateikia jį parengtoje mokymo priemonėje.Metodinė priemonė sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta natūraliųjų skaičių sudėčiai ir atimčiai, antroji – natūraliųjų skaičių daugybai ir dalybai. Kiekviena dalį sudaro 7 rūšių veikla, kai palaipsniui sunkėja kodavimo ir atpažinimo ženklai.Dirbdami su priemonėje pateikta medžiaga, vieni mokiniai pagal pateiktus pavyzdžius parengia užduotis, jas išsprendžia, skaičiuotuvais patikrina rezultatus ir juos užkoduoja. Kiti mokiniai pagal pateiktus kodus atkuria skaičius ir suranda atsakymus kiekvienai užduočiai skirtoje lentelėje.Naudojant Tatjanos Borisevičienės parengtą priemonę ne tik stiprinami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aritmetinių veiksmų sprendimo įgūdžiai, bet ir lavėja jų pastabumas, orientavimasis erdvėje, atmintis, regimasis suvokimas, ugdomas mokinių kūrybiškumas.Priemonė padės mokytojams ir specialiesiems pedagogams paįvairinti mokomąjį procesą, palengvins mokomosios medžiagos parengimą specialiųjų poreikių mokiniams.Teigiamai reikėtų vertinti ir trumpus, bet gana aiškiai pateikus metodinius nurodymus mokytojams.Tatjanos Borisevičienės parengta metodinė priemonė „Matematikos užduočių modelių rengimas ir įgyvendinimas” papildys iki šiol negausią mokymo priemonių, sukauptų respublikoje specialiųjų poreikių mokinių ugdymui atsargas, todėl rekomenduoju spausdinti. Socialinių mokslų daktarė, docentė Ona Štitilienė
Prekinis ženklas: Lucilijus