Kai kas savo minčių pulkelį vadina esė, labai iškilmingai skamba. Užrašiau „Nuotrupos”. Nuo ko? Nuo to didelio ir vaišingo stalo, prie kurio moiros leido kiek pasėdėti. Rašytoju netapau, raminuosi, Homeras rašto nepažino, tačiau kokius pyragus iškepė! Apie jo likimą geriau negu Vytautas Mačernis nepasakysi: „…kaip elgeta poetas gyvas…”Užteks nuotrupų.
Prekinis ženklas: Justitia