Šią knygelę sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiamos teksto suvokimo užduotys, atrinktos atsižvelgiant į šiuolaikiniame pasaulyje dominuojančias vertybes ir antivertybes. Analizuodami tekstus, mokiniai gilinsis į potekstę ir to nejausdami mokysis pažinti aplinkinį pasaulį, suvoks, kad egzistuoja tokios socialinės problemos kaip benamystė, vienišumas, tėvų ir vaikų konfliktai, žeminimas, diskriminacija, abejingumas kenčiančiam ir skurstančiam ir pan. Tikiuosi, kad mokiniai pajus, jog knyga – geriausias problemų sprendimo šaltinis, išklausytojas, patarėjas ir mokytojas, gimtosios kalbos turtintojas. Antrojoje – rašybos, skyrybos, kalbos kultūros, morfologijos ir žodžių darybos užduotys. Mokiniai galės pasitikrinti ir įtvirtinti kalbos vartojimo žinių mokėjimo įgūdžius. Dešimtokams reikės pritaikyti daugumą rašybos, skyrybos, gramatikos taisyklių, mintis formuluoti aiškiai, tiksliai, glaustai, logiškai. Siekiant atkreipti mokinių dėmesį į taisyklingos kalbos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, kalbos kultūros užduotys parengtos kūrybiškai: prašoma ištaisyti elektroninius laiškus, žinutes, kurios jau buvo išspausdintos vaikiškuose žurnaluose ,,Panelė“, ,,Flintas“, nurodoma parašyti trumpą elektroninį laišką literatūriniam personažui, parinkti tinkamas vartoti gramatines formas. Norėta atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad tik nuo jų pačių priklauso gimtosios kalbos likimas, tautos garbė – taisyklinga kalba rodo išsilavinusį žmogų, dvasiškai subrendusią asmenybę. Trečioji dalis – rašymo užduotys, parengtos remiantis jau ankstesnių metų gimtosios kalbos patikros dešimtokams užduočių pavyzdžiais. Dešimtokai mokysis rašyti straipsnį, dalykinį laišką, interviu, recenziją, atsižvelgdami į situaciją (oficiali, neoficiali) ir adresatą. Vertinama atsižvelgiant į turinio raišką ir gramatikos žinias.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis