Monografijoje aptariamos kvartero tyrimų metodologijos problemos, apžvelgiama ir nagrinėjama rytinės Baltijos regioną dengusio paskutiniojo ledynmečio skandinaviškojo kontinentinio ledyno dinamika, litomorfogenezė, teritorijos deglaciacija. Šių klausimų visuma pateikiama kaip vieninga sistema, kuri įvardijama kaip glaciodinamikos-deglaciacijos paradigma. Darbe aptariamos šios paradigmos stipriosios ir silpnosios pusės.  Remiantis naujausiais geomorfologijos, sedimentologijos, glaciologijos, geochronologijos, archeologijos ir kt. mokslo sričių tyrimų rezultatais, aptariamos kai kurių ledyninio reljefo formų susidarymo hipotezės ir siūloma šiek tiek kitaip pažvelgti į teritorijos deglaciaciją. Be to, nagrinėjamos naujos glaciodinamikos-deglaciacijos paradigmos formavimosi prielaidos. Skiriama geologams, geomorfologams, geologijos ir gretimų specialybių studentams, doktorantams ir tiems, kurie domisi paskutiniojo geologinio periodo – kvartero – raida.  Monografijos rengimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas bei Lietuvos mokslo taryba.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla