Mokslinėje monografijoje aptariama plati ”paveldo” ir ”globalizacijos” tarpusavio sąveikų panorama. Analizuojamos nūdienės materialiųjų ir nematerialiųjų, gamtos ir kultūros vertybių apibrėžties, apsaugos, panaudos bei interpretavimo problemos. Veikalas skiriamas Lietuvos paveldosaugos specialistams ir ją studijuojantiems, kultūrologams, istorikams, antropologams, sociologams, muzeologams, turizmo specialistams ir visiems, besidomintiems kultūros paveldo apsaugos problemomis.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla