Serijos SKIEMENINĖS PASAKOS leidiniai skirti vaikams, kurie jau pažįsta raides ir pradeda mokytis skaityti. Žodžiai parašyti didžiosiomis raidėmis ir suskirstyti skiemenimis. Todėl vaikas lengvai gebės perskaityti tekstą pats.Pasakos PELĖS IR KATINAS tekstas žaismingas ir įdomus. Spalvingos ir patrauklios iliustracijos skatina vaiko kalbinę raišką, teikia galimybių plėtoti tekstą.Skaitydamas knygelę, vaikas ugdosi kelias kompetencijas: pagal iliustracijas jis gali plėtoti siužetą, atpasakoti tekstą, kurti pasakojimą, įtvirtinti matematinius gebėjimus, pavyzdžiui, suskaičiuoti pelytes. Lavinami ir vaiko vaizduojamosios veiklos gebėjimai: galima jam pasiūlyti nupiešti katinėliui varpelį ir pateikti kitų kūrybinių užduočių.Tad pasitelkime vaizduotę ir padėkime vaikui patirti skaitymo ir kūrybos džiaugsmą.Parengė Asta Gaižutienė. Dailininkė Rūta Baltakienė.
Prekinis ženklas: Šviesa