Šioje knygoje, parengtoje daktaro disertacijos pagrindu, sinchroniškai aprašyta Pelesos lietuvių šnektos balsinių fonemų sistema, balsių bei poliftongų kiekybė ir kokybė. Tyrime, atliktame daugiausia instrumentiniais metodais, nustatytas šnektos fonemų inventorius, diferenciniai požymiai, pateikti galima akustinių klasifikacijų variantai, apžvelgtos balsių charakteristikos, aprašyti fonemų alofonų akustiniai ir artikuliaciniai požymiai. Knygoje pateikiama šnektos tekstų.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas