Penitencinės psichologijos vadovėlyje pateikiamos susistemintos penitencinės psichologijos žinios apie kriminalinių bausmių taikymą, nuteistųjų psichologines problemas, jiems teikiamas psichologines paslaugas, nuteistųjų reabilitaciją ir elgesio korekciją.Vadovėlis skirtas įvairių specialybių studentams: psichologams, kriminologams, socialiniams darbuotojams, būsimiems pataisos įstaigų darbuotojams, teisininkams, jis gali būti naudingas įvairių sričių doktorantams, tyrėjams ir praktikams.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras