Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Petras Leonas ( 1864-1938) -vienas pirmųjų Lietuvos teisininkų, sociologų, įvertintas mokslų daktaro hunoris causa laipsniu, advokatas, visuomenės veikėjas, Valstybės Dūmos narys. 1-ąjį P. Leono raštų tomą sudaro jo ” Teisės filosofijos istorija”: tai 1927-1928 m. VDU skaitytos paskaitos, apimančios teiės filosofijos istoriją nuo jos ištakų Rytuose, klasikinę senovę, Viduramžius ir Naujųjų laikų sudėtingą įvairovę. Siekiama pristatyti kuo daugiau skirtingų pažiūrų, koncepcijų, laikantis pozityvistinės teisės krypties. Plačiau aptariamos Monteskjė, Kanto, Ruso, Mengerio teisės filosofijos teorijos. Knygos gale pateikiama P. Leono sudaryta teisės filosofijos kurso programa.Į antrąjį P. Leono raštų tomą sudėtos dvi knygos: ”Teisės enciklopedijos paskaitos” bei ”Sociologijos paskaitos”, parengtos pagal jo 1922-1938 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete dėstytų teisės enciklopedijos bei sociologijos kursų medžiagą. Teisės enciklopedijoje nagrinėjamos visuomenės, valstybės ir teisės sąvokos, jų tarpusavio santykiai. Sociologijos paskaitų tikslas – pateikti ”tam tikrą kai kurių svarbiausių problemų vaizdą”. Gretinami įvairūs, kartais net prieštaringi požiūriai, pabrėžiama teisės reikšmė socialiniame gyvenime, daug įvairių autorių citatų.Trečiojo Petro Leono raštų tomo 1-oje dalyje pateikiami 1888-1937 metais lietuviškoje spaudoje (”Šviesa”, ”Ūkininkas”, ”Varpas”) publikuoti jo straipsniai ir leidiniuose ”Teisė”, ”Kultūra”, ” Teisių fakulteto darbai”, ” Lietuvių tauta” ir kt. skelbtos atskiros studijos teisine tematika. 2-ą tomo dalį sudaro pluoštas P. Leono rankraštinių atsiminimų apie jo šeimą, išgyvenimus pasirinkus teisininko kelią, santykius su kolegomis, valstybės valdžios
Prekinis ženklas: Registrų centras