Pavydėtino likimo sulaukė ir nemaža teigiamų emocijų suteikė autoriui apsakymas „Petruko vėliava“. Jis pateko į trisdešimt dviejų pasaulio tautų rašytojų antologiją „Vaikai visur“ (Children everywhere, 1970), išleistą anglų kalba, ir išgarsino V. Tamulaitį (1913–1993) bei priminė plačiam pasauliui apie kovojančią dėl laisvės Lietuvą. Pagrindinis apsakymo veikėjas Petrukas, neturtingos našlės skalbėjos sūnus, iš prigimties kuprotas ir savo amžiui per mažas, Vasario šešioliktosios išvakarėse ant aukšto pilies prie Nemuno bokšto iškėlė okupantų uždraustą tautinę trispalvę. Apsakyme labai iš arti pažvelgta į patriotiškai nusiteikusio paauglio išgyvenimus, pasekamas kiekvienas kopimo į bokšto viršūnę žingsnis, išryškinamas ryžtas nugalint aukščio baimę ir nenumatytų sunkumų šiurpą. Lietuviškų apsakymų apie mažuosius didvyrius kontekste „Petruko vėliava“ pagrindinio veikėjo paveikslo ryškumu, jo vidinio pasaulio grožiu užima išskirtinę vietą. Jonas LinkevičiusVytautas Tamulaitis – vienas talentingiausių lietuvių rašytojų – vaikams ir jaunimui parašė vienuolika knygų, iš kurių šešios buvo išleistos jam gyvenant Lietuvoje, o kitos – pasitraukus į Vakarus – Vokietiją ir Kanadą.Rašytojas gimė 1913 m. sausio 17 d. Sutkiškių kaime, dabartinėje Kriūkų seniūnijoje, Šakių rajone. Pradinę mokyklą baigė Žemojoje Panemunėje, o Marijonų gimnaziją – 1933 m. Marijampolėje. Vėliau baigė Karo mokyklą, jam buvo suteiktas karininko laipsnis.Dar būdamas gimnazistas pradėjo rašyti eilėraščius vaikams – skelbė juos spaudoje net aštuonerius metus, vėliau – ir apsakymus. Prieškariu išleistas rašytojo knygas jaunieji skaitytojai labai mėgo.V. Tamulaitis tapo populiariausiu pasakojamojo žanro vaikams rašytoju – išmanė ir rašė daugiausia apie vabzdžių ir mažų gyvūnėlių gyvenimą, buvo surinkęs įspūdingą vabzdžių kolekciją. Autoriaus knyga apysaka-pasaka „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ buvo išleista jam gyvenant Kaune 1935 m. Ji buvo įvertinta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija. Tais pačiais metais buvo išleista ir antroji V. Tamulaičio knyga „Kiškelio užrašai“. O po poros metų – 1937-aisiais – išleistos dar dvi jaunimui skirtos knygos – „Ateina pavasaris“ ir „Vytuko užrašai“.Nuo 1939 m. redagavo žurnalą „Kariūnas“.Karo metais V. Tamulaitis gyveno Vilniuje ir redagavo „Žiburėlio“ žurnalą, o 1944-ųjų vasarą, bėgdamas nuo kartu su Antrojo pasaulinio karo frontu į Lietuvą sugrįžtančios sovietinės…
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis