Šį vadovėlį rašiau galvodamas apie prancūzų rašytojo Giustavo Flobero (Gustave Flaubert) romano Jausmų ugdymas (1869) pavadinimą. Tiesą sakant, pilietinis ugdymas neįmanomas ne tik be minties ir veiksmo, bet ir be jausmų ar jų puoselėjimo. Piliečiu tampama tik nuolat ugdant savyje bendrystės galias, socialumą, pagarbą kitam, lojalumą ir toleranciją. Be bendrų jausmų ir atminties negalimas žmonių ryšys ir įsipareigojimas. Todėl knygoje rėmiausi klasikinės literatūros siužetais, norėdamas išryškinti, kaip meilė, draugystė, patriotizmas ir laisvė sukuria savo šaliai, bendruomenei ir europietiškoms vertybėms įsipareigojusią asmenybę, gerbiančią ir saugančią tiek savo, tiek kitų žmonių laisvę ir orumą. Tai vadovėlis apie jausmus, kurie ugdo pilietį ir kuria pilietinę visuomenę.Leonidas Donskis
Prekinis ženklas: Versus aureus