Šioje monografijoje nagrinėjamos naujosios pilietybės koncepcijos, kurių atsiradimą nulėmė ES integracijos procesai. Pilietybės kitimą labiausiai stengiamasi sieti su socialinės stratifikacijos pokyčiais šiuolaikinėje Europoje.Knyga skiriama studijuojantiems ES integracijos procesus.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras