Autorius, Atkuriamojo skautų sąjūdžio suvažiavimo dalyvis, vėliau leidęs „Laužą“, „Skautų aidą“ ir aktyviai dalyvavęs skautiškoje veikloje, šioje knygoje „Po lelijėlės vėliava. Prisiminimai apie skautybę“ bando objektyviai nušviesti džiaugsmus ir sunkumus, su kuriais susidūrė šis plačiai pasaulyje paplitęs jaunimo judėjimas.
Prekinis ženklas: Justitia