Poetinė Eda – tai senovės skandinavų poetinės kultūros šedevras ir unikalus liudijimas apie ikikrikščioniškosios epochos germanų mitologiją, apie kurią neišliko beveik jokių kitų šaltinių. Edos giesmėse gyvai apdainuotos istorijos apie dievus ir didvyrius Skandinavijoje gyvavo daugel amžių, perduodamos iš lūpų į lūpas. Jose apstu mitinių personažų – galingų dievų, išmintingų nykštukų, milžinų trolių, karingųjų mergelių valkirijų ir šiurpių apokaliptinių žvėrių, grėsmingai laukiančių paskutinės lemiamos kovos su dievais. Šiame kerinčiame mitiniame pasaulyje beveik viskas kelia nuostabą: nuo dievų tarpusavio santykių iki senovės germanų įsivaizduotos visų laikų pabaigos – iš anksto nulemto eschatologinio dievų ir pabaisų mūšio, kuriame nebus nugalėtojų ir visa, kas gyva, turės žūti. Pirmą kartą išversta iš senosios islandų kalbos, Poetinė Eda lietuvių skaitytojui pristatoma kartu su moksliniu įvadu, paremtu naujausiais germanistikos tyrinėjimais.
Prekinis ženklas: Aidai