Vanga – žymi bulgarų pranašė ir aiškiaregė, viena ryškiausiųXX amžiaus fenomenų, būdama akla ji turėjo ypatingą galiąneklystamai atskleisti ateities reiškinius. Šios išskirtinės motersdvasinis pasaulis neišmatuojamas žmogiškuoju masteliu, joneįmanoma pagrįsti visiems priimtinais kriterijais. Likimo ironija:išleista daugybė knygų su Vangos pranašystėmis, tačiau daugelyjejų pranašei priskiriami žodžiai, kurių ji niekada nesakė.„Poseidonija“ – pirmoji jos sūnėno Dimitro Gaigurovo knyga.Autorius su didele meile ir atsidavimu aprašo įvykius, susijusiussu Vangos gyvenimu. Knygoje gausu įvairių jos patarimų bei savitųgydymo receptų.  Dimitr Gaigurov – Vangos sūnėnas ir krikštasūnis, gimė 1951 m. jaunesniosiosVangos sesers Liubos šeimoje. Seserys iki pat mirties (apie 70 metų) gyveno kartu.Dimitras buvo tetos Vangos daugelio įvykių ir susitikimų tiesioginis liudininkas bei dalyvis.
Prekinis ženklas: Aukso pieva