Kolektyvinėje monografijoje ”Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis” siekiama suformuluoti visuminę Lietuvos teatro raidos po 1990 metų koncepciją, išryškinti estetinės, visuomeninės, politinės teatro ir jo formų kaitos tendencijas istorinių slinkčių, tapatybės konstravimo bei globalizacijos iššūkių kontelkstuose. Monografijoje ”Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis” svarbiausias pateikiamo tyrimo objektas – po 1990 metų Lietuvos teatre išryškėję spartūs kaitos procesai, susiję su istorinės atminties sklaida, naujomis meninės, institucinės, nacionalinės tapatybės formomis ir santykių su tradicija dinamika.
Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla