Ši knyga skirta pradinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams. Leidinyje pateikiami ugdymo ir ugdymosi ilgalaikio ir vidutinės trukmės planavimo pavyzdžiai visoms keturioms pradinio ugdymo klasėms. Kiekvienos klasės metinis planas suskirstytas į smulkesnes dalis – devyniems mokslo metų mėnesiams. Aiškiai suformuluoti tikslai, įžvalgiai atrinktas turinys, skirtas kiekvienai klasei bei kiekvienam mėnesiui, leidžia stebėti mokinio ugdymo ir ugdymosi pažangą, ją kryptingai formuoti. Iš glaustai nusakytų siektinų rezultatų ir turinio apimties matyti, ko mokinys ir mokytojas sieks per mėnesį, metus. Savaitės, dienos tikslus numatyti palikta galimybė pačiam mokytojui.
Prekinis ženklas: Versus aureus