Šioje istoriko Petro Stankero publicistinėje gausiai unikaliomis nuotraukomis iliustruotoje knygoje išsamiai ir informatyviai pasakojama apie nacionalinę socialistinę Vokietiją. Autorius siekia Lietuvos skaitytojams paaiškinti ir padėti suprasti Adolfo Hitlerio ir jo sukurto Trečiojo reicho fenomeną. Pokario kartoms jis buvo vokiečių tautos fiureris, diktatorius, kartu su J. Stalinu sukėlęs Antrąjį pasaulinį karą ir užvaldęs didžiąją dalį Europos. Kartu tai naujas požiūris į A. Hitlerį kaip žmogų ir valstybės, su kuria Lietuva palaikė diplomatinius santykius, vadovą. Knygoje pateikiamas platus spektras įvairiausių temų, tokių kaip fašizmo atsiradimas, NSDAP įsteigimo užkulisiai, kokias knygas ir kokiomis kalbomis skaitė A. Hitleris, pasakojama apie jo asmeninės bibliotekos likimą, Berlyno olimpiadą, vadinamąjį Madagaskaro projektą ir Krištolinę naktį, generalinį planą „Ost“, „galutinį žydų klausimo sprendimą“, Maidaneko koncentracijos stovyklą, Niurnbergo procesą. Taip pat knygoje pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje pateikiamos A. Hitlerio garsiosios knygos „Mano kova“ išsamios ištraukos su komentarais.
Prekinis ženklas: Mintis