Pranciškonai Lietuvoje įsikūrė dar iki šalies krikšto – pagonybės laikais. Jų istorija – LDK istorijos dalis. Ši, jau antra, pranciškonų darbams Lietuvoje skirta knyga aprėpia XVII–XIX a., nuo suklestėjimo iki tragiško sunaikinimo. Brolijos, dvasinis ir pasaulietinis švietimas, sielovada – visose šiose srityse mažesnieji broliai paliko ryškų pėdsaką. Knygoje skelbiamų studijų autoriai – lietuviai, lenkai, rusai. Jų akiratis toks pat platus, kaip ir šv. Pranciškaus sūnų veikla. Šaltinių gausa – kai kurie iš jų pasitelkiami pirmąsyk – ir temų naujumas sudomis ir istoriką, ir tiesiog žmogų, neabejingą Lietuvos dvasiniam keliui.
Prekinis ženklas: Aidai