Įdomus ir lengvai išmokstamas prancūzų kalbos kursas. 30 pamokų kasdienio gyvenimo ir darbo temomis. Pažintis su šalimi. Tekstai prancūzų kalba, trumpa ir aiški gramatika, įvairūs pratimai ir trumpi žodynėliai. Pratimų atsakymai. Testai. Visi vadovėlyje pateikti tekstai ir dialogai yra išversti į lietuvių kalbą. Po tekstais pakaitomis eina gramatinių reiškinių aiškinimai ir daugybė pratimų, padėsiančių jums įtvirtinti kalbinę medžiagą ir garantuojančių šių kalbos studijų sėkmę.Po kiekvienos pamokos žodyno rasite praktiškų patarimų ir informacijos apie prancūzų gyvenimo būdą, naudingą tiems, kurie ruošiasi į kelionę po Prancūziją. Taip pat pateikiamas kompaktinis diskas su mokomąja medžiaga.
Prekinis ženklas: Margi raštai