2002 m. rinkimai Lietuvai tapo reikšmingu politiniu slenksčiu žengiant politinės kultūros bei demokratijos keliu. Kadangi rinkimai yra svarbus politinių jėgų persiskirstymo veiksnys, iššaukęs daugelį pokyčių visuomenėje, verta išnagrinėti, kas gi atsitiko rinkimų metu ir kaip veikė visi šio proceso dalyviai.Visuomenė nuolat įtraukiama į veiksmą, kur konkuruojama ne dėl realių asmenų propaguojamų vertybių ir ketinimų, bet dėl stereotipizuotų politinės veiklos modelių. Politika, rinkimai tampa išskirtine arena, kur kovojama ne tiek už politinius principus ar ideologines tiesas, kiek už tam tikrus socialinius stereotipus, kuriais – kartais visai sąmoningai, kartais ne – pridengiami siauri partiniai ar grupiniai interesai. Įvykiai ir jų vertinimai, atitraukiami nuo realybės, tampa trafaretais, politinei nuomonei atstovaujančiais modeliais, besiremiančiais konvencionalizuotų stereotipų rinkiniu. Taip suprimityvinamas visuomenės dalyvavimas rinkimuose (Lauras Bielinis).
Prekinis ženklas: Versus aureus