Knyga „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms“ skirta žymaus XIX a. antros pusės Žemaičių ir Lietuvos švietėjo, pirmųjų lietuviškų kalendorių sudarytojo ir leidėjo Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms paminėti. Joje skelbiami įvairių sričių mokslininkų ir specialistų straipsniai, kuriuose įvertinama įvairiapusė L. Ivinskio veikla, atskleidžiami ir išryškinami jo asmenybės bruožai.Be L. Ivinskiui skirtų, spausdinami dar trys straipsniai, kuriuose naujais aspektais nagrinėjami Antano Juškos, Jono Juškos ir Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno darbai.Prie knygos „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms“ pridedamoje plokštelėje publikuojama neskelbto L. Ivinskio grybų atlaso rankraščio, saugomo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos Rankraštyne, dalis.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas