Vadovėlis „Prima 5“ yra tęstinis serijos vadovėlis penktiems mokymo metams. Jis tikslingai orientuotas į vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymo specifiką: metodus, valandų skaičių, moksleivių amžių, interesus. Į šį vadovėlį įtrauktas nacionalinis turinys, atsižvelgiama į lietuvišką specifiką: kultūrą, kalbą, sunkumus mokantis vokiečių kalbos. Vadovėlio metodinė koncepcija šiuolaikiška ir patraukli. Pateikiama medžiaga atitinka Bendrosiose programose numatytas dalyko turinio apimtis. Vadovėlio medžiaga suskirstyta i 22 skyrius ir 7 treniruoklius (Training) pasitikrinti žinioms pagal Zertifikat Deutsch formatą. Kiekvieno skyriaus pradžioje suformuluojami tikslūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiamos užduotys pagal Europos kalbų aplanką. Vadovėlis apima šias temas: Garsūs žmonės, Profesijos, Svajonės ir norai, Šeima, Butas, Ateitis, Maistas, Sveikata, Darbas, Politika, Jausmai, Kelionės, Ekologija, Vokiškai kalbančios šalys ir pan. Metodinė sistema tinka įvairiems mokymosi stiliams, skirtingiems poreikiams ir amžiaus tarpsniui. Yra daug motyvuojančių, įtraukiančių užduočių. Medžiaga įvairi, tinka tiek regimajam, tiek girdimajam, tiek motoriniam besimokančiojo tipui. Skyriaus pradžioje pateikiami tikslai (Lernziele) orientuoja į pasiekimų minimumą, siūloma ir Sunkesnių, ir lengvesnių užduočių. Individualizuojant galima kai kurių užduočių atsisakyti. Visa mokomoji medžiaga pateikiama vaizdžiai ir aiškiai akcentuojant mokiniui svarbiausius dalykus. Parenkant vaizdinę medžiagą, vadovaujamasi principu, kad iliustracijos nėra tik knygos puošybos elementas. Kiekviena iliustracija teikia savarankišką informaciją. Vadovėlyje pateikiama daug paveikslų, koliažų, nuotraukų. Iliustracijos patrauklios, motyvuojančios. Pateikiama medžiaga ir informacija skatina mokinių susidomėjimą, motyvuoja ieškoti, pažinti ir mokytis. Informacinis aparatas, taisyklės, formuluotės sudaro sąlygas mokiniui dirbti savarankiškai. Tai skatina ir vadovėlio koncepcija. Jis tinka mokymuisi mokytis, skatina atrasti patiems. Kiekvieno skyriaus gale pateiktos įsivertinimo užduotys skatina mokinius stebėti ir apmąstyti savo pažangą, savarankiškai ieškoti papildomos medžiagos internete.   Lietuviškąjį leidimą parengė Violeta Katinienė.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis • Pratybų sąsiuvinis su CD • Mokytojo knyga • Kompaktinė plokštelė • Ilgalaikis planas (rasite www.sviesa.lt)
Prekinis ženklas: Šviesa