PRIMA B2 – šiuolaikiniam mokymuisi! Strategijos ir metodai, kaip rengti paskaitas, pateiktis, diskusijas ir debatus.Į kompetencijas orientuotas mokymas.Klausymas ir skaitymas – aktualios temos ir autentiški tekstai.Literatūrinės kompetencijos ugdymas, teksto tipai.Komplektas skiriamas mokytis vokiečių kalbos šeštaisiais ir septintaisiais mokymosi metais siekiant B2 lygio. Jis orientuotas į besimokantįjį – atitinka amžiaus grupės ypatumus ir poreikius, yra aktualus jaunimui.Visa vadovėlio medžiaga skirstoma į 22 skyrius, 7 įtvirtinimo skyrius ir priedus. Kiekvieno skyriaus pradžioje formuluojami konkretūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiama užduočių pagal Europos kalbų aplanką.Vadovėlio struktūra, nuorodos (rodyklės, antraštės, svarbios medžiagos išskyrimas ir kt.), taisyklės, instrukcijos padeda mokiniams mokytis, užduotys skatina naują mokomąją medžiagą sieti su anksčiau įgytomis žiniomis ir gebėjimais, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, diskutuoti, kūrybiškai dirbti, pvz., siūlomos diskusijų ir debatų temos, projektai. Sudaroma galimybė individualizuoti ugdymą, vadovėlio medžiaga pritaikyta įvairiems mokymosi stiliams ir šio amžiaus mokiniams. Metodinė sistema tinka įvairiems mokymosi stiliams, skirtingiems poreikiams ir atitinka amžiaus tarpsnį.Vadovėlio užduotys sudaro sąlygas ugdyti komunikacinę, sociokultūrinę, tarpkultūrinę, strateginę ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas ne tik kalbinei, bet ir kitai veiklai atlikti. Vadovėlis skatina geriau pažinti ne tik Vokietiją, bet ir savo aplinką, lyginti Vokietijos bendraamžių gyvenimą su savo gyvenimo realijomis, gerbti savo ir kitą kultūrą, bendrauti naudojantis informacinėmis priemonėmis, rasti reikiamą informaciją, ugdyti komunikacinius gebėjimus. Vokiečių kalbos mokymosi komplektą PRIMA B2 sudaro:VadovėlisPratybų sąsiuvinis su kompaktine plokšteleKompaktinė plokštelėMokytojo knyga.
Prekinis ženklas: Šviesa