„Privatus Vilnius. Namų puošyba“ – tik ką išleistos Eugenijaus Skerstono gyvensenos kultūros apybraižos „Privatus Vilnius. Interjerai“ tęsinys, antroji jos dalis. Iki šiol retai aptariamai temai skirtoje apybraižoje, itin gausiai iliustruotoje įspūdingomis Augio Narmonto, taip pat archyvinėmis, privačių būstų savininkų, dekoratorių ir restauravimo specialistų nuotraukomis iš asmeninių archyvų, autorius plėtoja namų puošybos temą. Šioje dalyje dėmesys sutelkiamas į gyvenamosios aplinkos puošybos principus, įgyvendintus dekoratorių darbus ir jų požiūrį į puošiamus objektus, bendravimo su savininkais ypatumus, taikomosios dailės kūrinius namuose, jų poveikį kultūringai gyvensenai ir galimybę išsaugoti meninę vertę turinčius privačių būstų puošybos elementus. Į autoriaus apžvalgos akiratį pateko skirtingos socialinės aplinkos vilniečių šeimų arba asmenų namai, kuriuose pradėtos puoselėti puošybos tradicijos, akivaizdžiai matomi ne tik restauratorių, architektų ir dekoratorių darbo rezultatai, bet ir asmeninė iniciatyva, vaizduotės polėkis, pelnytai pretenduojantys į konkurentus profesionaliems sprendimams. Apie namų stilių ar stilingumą, juose vyraujančias spalvas, paveldėtas ar naujai sukurtas architektūrines puošmenas, pasirinktus baldų išdėstymo variantus ir visa kita, kas susiję su privačių namų puošyba – paliekama spręsti skaitytojui, nes autorius siekia švengti savo vertinimų poveikio skaitytojui. Ši dalis – neatsiejama „Privatus Vilnius. Interjerai“ knygos tąsa, daug nuorodų į ją autorius pateikia būtent šioje antrojoje dalyje.
Prekinis ženklas: Charibdė