Monografijoje pateikiama išsami profesinės brandos sampratų ir modelių analizė, pradedant nuo sukurtų praėjusiame amžiuje, kai profesinė branda buvo apibrėžiama kaip pasiruošimas profesijos pasirinkimo procesui, ir baigiant naujausiais – profesinio adaptyvumo, kuris apibrėžiamas kaip pasiruošimas įveikti profesinės raidos iššūkius ir pokyčius. Apžvelgiamos įvairių mokslininkų nustatytos profesinės brandos stadijos, dažniausiai moksliniuose tyrimuose naudojamos profesinės brandos diagnostinės priemonės. Pateikiami profesinės brandos tyrimų pasaulyje ir Lietuvoje rezultatai. Pristatomas specialus profesinės brandos ugdymo(si) modulis, kurio tikslas – didinti jį studijuojančiųjų profesinę brandą.
Prekinis ženklas: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla