Knygoje nagrinėjama Lietuvos Profesinių sąjungų teisinė padėtis: analizuojama jų, kaip darbuotojų teisių ir interesų gynėjų, istorinė kilmė, atsiradimas ir raida Lietuvoje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose ir užsienio valstybių teisės normose. Leidinys turėtų būti naudingas socialiniams partneriams ir praktikuojantiems teisininkams, taikant galiojančias teisės normas praktiškai, mokslinininkams, doktorantams bei studentams.
Prekinis ženklas: Teisės namai