Vadovėlyje pateikiami programinės įrangos lokalizavimo pagrindai: aptariami kalbos ir rašto ženklai, ženklų kodavimo klausimai,nagrinėjama lokalizavimo darbų eiga, įvardijamos lokalizavimo problemos, aptariamos kultūrinės dimensijos.Vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų studentams ir lokalizavimo arba internacionalizavimo tematiką pasirinkusiems doktorantams. Jis turėtų sudominti ir lokalizuotojus praktikus – pagelbėtų geriau suvokti lokalizavimo procesus, našiau ir sistemingiau atlikti lokalizavimo darbus.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla