Lietuvių literatūros klasiko Bernardo Brazdžionio (1907–2002) poezijos rinktinė, sudaryta remiantis paties poeto parengta rinktine „Poezijos pilnatis“. Lietuvių literatūros lobyno serijai parinkti būdingiausi B. Brazdžionio kūriniai iš šešiolikos eilėraščių rinkinių, tarp jų – ir pomirtinio rinkinio „Kas šviečia virš galaktikų visų“.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla