Monografija susideda iš 4 skyrių: I skyrius skirtas fonetikos dalykams (prūsų kalbos reiškiniai gretinami su kuršiškais). II skyriuje analizuojami apofonijos klausimai, aptariama kaitybinė balsių kaita veiksmažodžio sistemoje. III skyriuje naujai aiškinama įdomesnių prūsiškų žodžių, daugiausia veiksmažodžių, etimologija. IV skyrius skirtas tekstologijos klausimams. Apžvelgiami katekizmų vokiško ir prūsiško teksto skirtumai, susiję su bažnytine praktika.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla