Dr. GINTAUTAS DAUBARAS, remdamasis 1991-1992 m. atlikto tyrimo rezultatais, 1993 m. sukūrė psichiatrijos mokymo programas bendrosios praktikos (BP) gydytojams ir psichiatrijos rezidentams. 2001 m. G. Daubaras apgynė daktaro disertaciją ”Somatinių ligonių psichikos sutrikimai”, joje pateikė pagrindines psichikos sutrikimų diagnostikos, diferencinės diagnostikos, gydymo ir profilaktikos naujoves, kurios galėtų suartinti psichiatrus ir kitų specialybių gydytojus, sumažinti pacientų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais, gydymo išlaidas. Disertacijai naudota tyrimų, atliktų Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje ir JAV, apibendrinta medžiaga. Disertacija tapo pirmosios monografijos ”Somatinių ligonių psichikos sutrikimai” pagrindu, skaitytojui pateikiamas antras jos leidimas, kuriame yra naujas skyrius ”Organiniai psichikos sutrikimai”, atskirų skyrių medžiaga atnaujinta, ši monografija bus naudinga ir pirminės sveikatos priežiūros gydymo įstaigose dirbantiems psichiatrams, psichoterapeutams, terapeutams, BP gydytojams ir kitiems gydytojams, kuriems tenka diagnozuoti ir gydyti demencijas, depresijas, nerimo ir somatoforminius sutrikimus.Iki Antrojo pasaulinio karo psichiatrijos pagalbos raida ir organizacija Lietuvoje buvo panaši į Vakarų šalių, tačiau iki XX a. devintojo dešimtmečio psichiatrija ir somatinė medicina mūsų šalyje beveik neturėjo nieko bendra. Sovietinio tipo dispanserizacija ir toli nuo pacientų gyvenamosios vietos, užmiesčiuose, kuriamos psichiatrijos ligoninės atitolino psichiatriją nuo somatinės medicinos. Integruoti psichiatriją į somatinę mediciną per pastarąjį šimtmetį labiausiai padėjo konsultacinė ryšio psichiatrija, psichosomatinė medicina, bihevioristinė medicina ir medicininė psichiatrija. Skaitytojui pateikiamoje monografijoje aptariamos Vakarų šalių psichiatrijos raida ir kryptys, pateikiama išsamesnė konsultacinės ryšio (liaison) psichiatrijos apžvalga, trumpai supažindinama su Lietuvos psichiatrijos istorija bei somatinės medicinos psichiatrija. Konsultacinė ryšio psichiatrija jau yra pripažinta psichiatrijos šaka, ji veiksminga ir nebrangi, padeda gydyti somatinių gydymo istaigų pacientus ir tobulina kitų specialybių gydytojų psichiatrijos žinias. Konsultacinei ryšio psichiatrijai monografijoje skiriama daugiausia dėmesio.
Prekinis ženklas: Charibdė