Tai knyga apie nepamirštamąjį Mikę Pūkuotuką ir jo nuotykius Šimtamylėje Girioje kartu su šauniaisiais draugais Paršeliu, Nulėpausiu, Triušiu, Pelėda ir kitais. Jau daugiau kaip septyniasdešimt metų A. A. Milne’o knygos „Mikė Pūkuotukas“ ir „Trobelė Pūkuotynėje“ (šiame leidinyje jos publikuojamos kartu) džiugina viso pasaulio vaikus ir suaugusiuosius, jos išverstos daugiau kaip į trisdešimt pasaulio kalbų. Sąmojingos, su meile nupieštos E. H. Shepardo iliustracijos pelnytai tapo neatsiejama šių knygų dalimi. Vieną gražią dieną Pūkuotukas išėjo pasivaikščioti. Ėjo ėjo ir pateko į pievelę girios vidury, vidury tos pievelės augo didelis ąžuolas, o to ąžuolo viršūnėje kažin kas garsiai dūzgė.Mikė Pūkuotukas atsisėdo po ąžuolu, pasirėmė galvą letenėlėmis ir ėmė svarstyti.Iš pradžių pats sau tarė:– Tas dūzgimas kažką reiškia. Toks dūzgiantis dūzgimas be niekur nieko nedūzgia. Jeigu girdžiu dūzgimą, vadinasi, kas nors dūzgia, o kiek žinau, dūgzti gali tiktai bitės.Paskui vėl valandėlę pagalvojo ir tarė:– O bitės ir yra medui nešti.Po to atsistojo tardamas:– O medus nešamas man valgyti.Ir ėmė kopti į medį.Jis kopė ir kopė, ir kopė, ir kopė, o kopdamas dainavo ir dainavo maždaug taip:Ir kodėl, zy zy zy,Medų mėgstam mes visi?Gal todėl, dūz dūz dūz,Kad medus labai gardus.
Prekinis ženklas: Garnelis